Vzdělávat a tvořit

Terapeutické užití

Bautype i další hry, které na Bauplay najdete, jsou skvělé pro posílení prostorové orientace a praxe ve skládání.

Naše hry testují a ukazují hráči poměr částí těla k prostoru. Pomáhají vypočítat vzdálenost a prostor pomocí různých velikostí a tvarů a jejich možného umístění.

Například Bautype je hra, kterou lze použít v terapeutické oblasti prostřednictvím graduace a adaptace provedenou terapeutem. Tato hra může představovat různé výzvy, jako je vizuální rozlišení dílků, které jsou potřebné ke kopírování výtvorů, ať už podle vzorové kartičky nebo výtvor postavený pomocí samotných herních částic.

Vzdělávat a tvořit

Terapeutické užití

Chci si koupit tyto hry!

Terapeutický potenciál

Bauplay ukazuje velký terapeutický potenciál u chlapců a dívek, kteří vykazují potíže se soustředěním nebo udržením pozornosti, jako u ADD/ADHD. 

Tento manipulační materiál nabízí jak hmatové, tak vizuální reference, které jsou základem pro konstrukční a tvůrčí dovednosti. 

Nápadné barvy spolu s originálními tvary umožní tvořit z nového pohledu a způsobem, který rozhodně nenudí. 

Férová výzva

Velikosti částic hry Bautype jsou vyrobeny tak, že ji mohou používat jak děti, které mají velkou zručnost, tak i ty děti, které mají sníženou nebo problematickou jemnou motoriku. 

Je to spravedlivá výzva pro velký počet chlapců a dívek, protože se snažíme vyvíjet inkluzivní hry. 

Stavění z částit na rovném povrchu také vyžaduje kontrolu impulzivity, zatímco je stimulována jemná motorika.