Vzdělávat a tvořit

Pro školní lavice

Nabízíme manipulační materiály pro každého žáka a žákyni bez ohledu na jeho/jí věk. 

Naše hry jsou evoluční a poskytují inovativní prvky ke zlepšení výukových materiálů ve třídě na různých úrovních vzdělávání. Vytváříme hry jak pro velmi raný věk, tak pro základní vzdělávání prostřednictvím aktivních metodologií. Pracujeme také s uměleckými koncepty, které lze snadno přizpůsobit věku studentů a které jim umožňují postoupit o úroveň výš a pracovat na kreativním a kritickém myšlení. Například pro žáky prvního stupně a dále...

Hry Bauplay napomáhají být kreativní, objevují vrozenou kreativitu každého z žáků a podporují uměleckou reflexi přizpůsobenou jakékoli úrovni.

Vzdělávat a tvořit

Pro školní lavice

Chci si koupit tyto hry!

Všestrannost

Naše materiály jsou určeny pro širokou škálu schopností, protože se jedná o hry vytvořené pro inkluzivní třídy.  

Díky našim materiálům můžeme pracovat s aktivními metodologiemi, jako jsou:

  • ABP nebo PBL, Project-based learning
  • Flipped Classroom
  • Kooperativní výuka
  • Design Thinking (Designové myšlení)
  • Thinking Based Learning (Výuka založena na myšlení)
  • A další...

Teorie komplexních inteligencí

Kromě toho posilujeme komplexní inteligence, počínaje lingvisticko-verbální inteligencí, pokud jde o vytváření typografie, učení abecedy hrou a čtením kartiček Pro rozvoj logicko-matematické inteligence můžeme využít počet, který nám poskytují dílky černé barvy nebo konstrukci čísel. Pracujeme na vizuálně-prostorové inteligenci díky symetrickým a asymetrickým dílům, v různých měřítcích a různých barvách. Kromě toho můžete pracovat na skládání v 2D a také u některých her v 3D.

Zařadili jsme také vzdělávací kartičky, které obsahují díla, umělce, koncepty nebo kuriozity pro práci na emoční inteligenci. Na všech komplexních inteligeních lze pracovat ve skupině, proto mluvíme o rozvoji intrapersonální inteligence nebo o individuální reflexi kdy se jedná o interpersonální inteligenci.

Více od naší ambasadorky Ghada Aboud (učitelka prvního stupně a profesorka na Universidad Europea) mluví o důležitosti komplexních inteligencích v rodinném prostředí: