Agenda 2030

V Bauplay máme silný závazek splnit cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030

Agenda 2030

Objednat tvoji hru Bautype

Plníme 10 SDG neboli celkových cílů

· Kvalitní výuka
· Genderová rovnost
· Dostupná a nekontaminující energie
· Slušná práce a ekonomický růst
· Snížení nerovností
· Udržitelná města a komunity
· Zodpovědná výroba a spotřeba
· Klimatická akce
· Život suchozemských ekosystémů
· Spolupráce k dosažení cílů

V Bauplay máme silný závazek vůči lidem a naší planetě, a proto jsou pro nás klíčová slova jako respekt, udržitelnost, kvalitní vzdělání, život (atd.).

Nové technologie, jako je řezání laserem, nám pomáhají pokračovat ve výrobě řemeslným nebo z části průmyslovým způsobem, ale zároveň co nejméně poškozovat životní prostředí. 

Podílíme se na agendě 2030 a zohledňujeme kompetence SDG. Například ve výrobě:

  • · Dostupná a nekontaminující energie
  • · Zodpovědná výroba a spotřeba
  • · Klimatická akce
  • · Život ekosystémů

 

Jak to děláme?

Používáme dřevo s certifikací PEFC vyrobené ve Španělsku v dílně, která je poháněna solárními panely. Nepoužíváme námořní dopravu, abychom se vyhnuli přehnaného znečištění.

Vždy rádi spolupracujeme s jinými institucemi, abychom dosáhli těchto cílů, jako je získání kvalitního vzdělání, podpora odpovědné spotřeby nebo omezování nerovností, jako jsou nerovnosti rasy, stavu nebo pohlaví.