Vzdělávat a tvořit

Pro seniory

Jsme rádi, že můžeme pomáhat i starším lidem, protože naše hry rozvíjejí a aktivně udržují kognitivní dovednosti, které s přibývajícím věkem klesají.

Naše hry pomáhají udržovat vaši mysl aktivní, a tak naši senioři procvičují mozkové znalosti, když se objeví první známky senility nebo rané stádium Alzheimerovy choroby. Pomáhájí také udržovat jemné motorické dovednosti, které jsou sníženy či nabourány věkem, nebo mozkovým či fyzickým zraněním.

Vzdělávat a tvořit

Pro seniory

Chci si koupit tyto hry!

Inovativní a zábavná pomoc

Dostáváme užasnou zpětnou vazbu od našich seniorů, osob s kognitivními problémy a zejména od kvalifikovaného personálu, který pracuje v rezidencích a pečovatelských centrech. Například hra Bautype má velmi dobrý ohlas díky tomu, že se nejedná o infantilní hru, ale spíše o hru pro všechny věkové kategorie, aniž by limitovala někoho, kdo má nějaká omezení. Nezapomínejme, že naši senioři nejsou děti a možná je některé dětské hry nudí, a proto je naše umělecká a neotřelá hra tak baví.